Reikalavimai prašymui dėl teisės vairuoti grąžinimo

Atkreipiame dėmesį jog tam, kam teisė vairuoti atimta iki 2017-01-01 turi teisę pasinaudoti ATPK 329 str. nuostatomis t.y. kreiptis su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimą.

Kategorijos:

Remiantis ATPK 329 str. galima išskirti tokias teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo sąlygas:

 

1. Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo

 

2. Turi būti praėję ne mažiau kaip pusė paskirtojo teisės atėmimo laiko

 

3. Kai teisė vairuoti transporto priemones atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, turi būti pateikta Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.

 

Reikalingi dokumentai prašymui atgauti vairuotojo pažymėjimą anksčiau laiko

 

Prašymas sutrumpinti teismo paskirtą terminą teikiamas nuobaudą paskyrusiam organui (pareigūnui). Tai būna arba teismui, arba policijos įstaigai. Prašymas teikiamas tam teismui ar policijos įstaigai, kuris ir priėmė nutarimą/nutartį  atimti teisę vairuoti transporto priemones. Toks prašymas žyminiu mokesčiu yra neapmokestinamas. Jei asmenį netenkintų teismo (policijos) priimtas sprendimas, jis per 20 dienų nuo nutarimo/nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiamas. 

 

REIKALINGI DOKUMENTAI KAI TEISĖ ATIMTA UŽ VAIRAVIMĄ APSVAIGUS (išgėrus alkoholio ar pavartojus psichotropinių medžiagų)

 

drunk

Jūs padarėte administracinį teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų ir norite kreiptis su prašymu sutrumpinti (grąžinti) teisės vairuoti anksčiau laiko.

Asmenų, vairavusių neblaivių ar apsvaigusių nuo psichotropinių medžiagų, teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir nutarimą/nutartį priima teismas. Taigi prašymą sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą Jūs turite teikti teismui. Jeigu, pavyzdžiui Jūs gyvenate Vilniuje, bet teisės pažeidimą padarėte Tauragėje ir nutarimą/nutartį atimti teisę vairuoti priėmė Tauragės rajono apylinkės teismas, tad tam pačiam teismui ir teikiate prašymą grąžinti teisę vairuoti anksčiau laiko.

 

Taigi, jeigu Jūs transporto priemonę vairavote neblaivus ar apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų ir atitinkate ATPK 329 straipsnyje numatytas sąlygas, sekantis žingsnis:

 

1. Kreiptis su savo kruopščiai, motyvuotai parašytu prašymu arba teisininko profesionaliai parengtu prašymu.

 

2. Būtina pateikti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą t.y. pažymėjimą apie išklausytus privalomus mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

 

Alkoholio ir narkotikų žalos kursai, tai privalomieji mokymai asmenims, kurie būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus. Dėl tokio tipo pažeidimo visi, medžioję, žvejoję arba vairavę transporto priemonę (automobilį, laivą, orlaivį ir kt.) neblaivūs, netenka teisės vairuoti, žvejoti ar medžioti. Visi, norintys susigrąžinti teises ir leidimus, privalo lankyti alkoholio ir narkotikų žalos kursus.

 

Pastaba. Siūlome internete pasiieškoti, kas organizuoja šiuos kursus. Pasiteiraukite, kada atitinkamoj įstaigoje tokie kursai vyksta, pasakykite, kad norėtumėte prisijungti ir viskas. Atvykstate, išklausote kursus ir tą pačią dieną Jums išduodamas  sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

 

Kitose internetinėse svetainėse skelbiama, kad reikalingas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas bus išduodamas labai greitai. Norime pažymėti, kad sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas visos įstaigose išduodamas taip pat - t.y. tą pačią dieną išklausius ir pabaigus privalomus kursus.

 

Kainos svyruoja ir gan ženkliai, tačiau šiuo atveju nei teismui, nei policijai nėra svarbu kur privalomus kursus išklausėte ir pabaigėte ir kiek už juos mokėjote. Svarbu, kad esate atestuotas pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

 

Einant į pasirinktą įstaigą, būtina turėti asmens tapatybės kortelę, bei  nutarimo (nutartie) originalą arba kopiją, kuriuo buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI KAI TEISĖ ATIMTA UŽ KITUS KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS (neapsvaigusių nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų)

 

driving

Jūs padarėte administracinį teisės pažeidimą už kurį atimama teisė vairuoti specialią transporto priemonę (pasitraukimas iš eismo įvykio, chuliganiškas vairavimas, nesustojimas prieš STOP kelio ženklą, …) ir norite kreiptis  dėl specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo.

Blaivių asmenų padarytus teisės pažeidimus nagrinėja ir nuobaudą skiria arba teismas arba policija. Taigi, jeigu nutarimą/nutartį atimti teisę vairuoti priėmė teismas, tada su prašymu grąžinti teisę vairuoti anksčiau laiko kreipkitės į tą patį teismą, jei policija- tuomet su prašymu grąžinti teisę vairuoti kreipkitės į policijos įstaigą.

 

Taigi pagal  ATPK 329 str. nuostatas, Jums reikia:

 

1. Kreiptis su savo kruopščiai, motyvuotai parašytu prašymu arba teisininko parengtu profesionaliu prašymu.

 

Kokių dokumentų pateikimo ATPK 329 str. nenumato, bet teismai dažnai reikalauja?

teisejas-67832168

1. Pažyma apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus per nuobaudos laiką (Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažyma)

Taigi, nors šios pažymos pateikimas nėra privalomas, nes teismai kompiuterinėse sistemose gali patikrinti ar pažeidėjas yra baustas per nuobaudas laiką, ar neteistas, tačiau yra pasitaikę atvejų, kad teismai netenkina besikreipiančiojo prašymo sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo termino, todėl mes, prie rengiamo prašymo visuomet pridedame Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymą.

 

Pažymą apie padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus galite nemokamai gauti:

  1. kreipęsi į policijos įstaigos kelių policijos padalinio darbuotojus arba
  2. per ČIA

 

Atkreiptinas dėmesys, kad antruoju atveju, pažymos gali tekti laukti iki 30 darbo dienų, o pirmuoju - iki 5 darbo dienų.

 

Pažyma išduodama paprastai ir per mūsų ilgą praktiką, asmeniui, kuris kreipėsi į policiją dėl pažymos išdavimo apie pastarojo registruotus Kelių eismo taisyklių pažeidimus per nuobaudos laiką,  jokių problemų ar pasekmių (kaip skelbiama kitose internetinės svetainėse) nekildavo ir nekyla.

 

2. Įrodymų apie sumokėtą (ar mokamą dalimis) už padarytą teisės pažeidimą paskirtą baudą.

 

Vėlgi, teismai gali patys patikrinti ar bauda sumokėta ar mokama dalimis, kartais, kad bauda sumokėta matosi ir Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymoje, kurią išsiimsite policijoje, tačiau mes prie rengiamo prašymo visuomet pridedame įrodymus apie sumokėtą baudą.

 

Rekomenduojami papildomi prie prašymo dėl teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo termino sutrumpinimo pateikti dokumentai:

 

1. Pažymą apie baigtus papildomus vairuotojų mokymo kursus.

 

Papildomą vairuotojų mokymo programą (tai mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant teisės vairuoti atėmimą) organizuoja ir veda daug įstaigų. Taigi kaip radote mus, taip internete pasiieškokite ir  įstaigų, kur galite baigti šiuo kursus. Vėlgi, kainos varijuoja, tad neapsirikite.

 

Kaip aukščiau minėjome tai kreipiantis į teismą ar policiją su prašymu, kursų baigimo pažymėjimas nėra būtinas. Atsiimant teises, reikalingas, todėl bet kokiu atveju reikalinga tokius kursus baigti, tačiau mes rekomenduojama, esant galimybei, juos baigti prieš kreipianti į teismą ir  pažymą apie baigtą papildomą vairuotojų mokymo programą pateikti kartu su prašymu grąžinti teisę vairuoti anksčiau laiko. 

 

2. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažymą, kuri  turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

 

Ji nėra privaloma patiekti teismui (policijai) kartu su prašymu. Ji privaloma pateikti tuomet kai sieksite susigrąžinti teisę vairuoti ir paimtus policijos įstaigoje ar VĮ „Regitra“ padalinyje saugomus vairuotojo pažymėjimus, tačiau mes rekomenduojama, esant galimybei, pasitikrinti sveikata ir minimą pažymą pateiktis kreipianti į teismą su prašymu grąžinti teisę vairuoti anksčiau laiko. 

 

Tokį profilaktinį sveikatos patikrinimą atlieka dauguma įstaigų ir tai tikrai neužtrunka pusė dienos.

 

3. Charakteristiką (tarpininkavimo raštą) iš darbovietės ar kitų asmenų. Mes parengsime Jums tokią (-ias) charakteristikas (tarpininkavimo raštus), kurie pilnai atitiks Jūsų poreikius.  Mes padėsime Jums prisiminti asmenis, kas gali Jus teigiamai charakterizuoti. Svarbu, kad pasirinktas asmuo charakterizuotų ne tik Jūsų asmenybę, darbines savybes, bet ir Jūsų elgesį po pažeidimo padarymo, kaip kito Jūsų mąstymas po pažeidimo padarymo.

 

4. Kitas aplinkybes, kurios teismą įtikintų, kad nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str. Jūsų atžvilgiu yra pasiekti ir yra pagrindas tenkinti Jūsų prašymą. 

 

Svarbu!

 

Kreipiantis į teismą ar policiją su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą ir grąžinti teisę vairuoti, turi būti pasirašytas tik pats prašymas. Visi kiti prie prašymo pateikiami dokumentai - kopijos. Kopijos neturi būti nei pasirašytos besikreipiančiojo asmens, nei patvirtintos notaro, nei kokiu kitu antspaudu. Paprastos kopijos. 

 

Įstatymas nereikalauja pateikti dokumentų originalų ar patvirtintų kopijų. Mūsų ilgalaikėje praktikoje pasitaikė tik du atvejai, kuomet teismas pažymėjo savo nutarime/nutartyje, kad asmuo prie prašymo pateikė dokumentų kopijas, o ne originalus. Tačiau ir tais atvejais pateiktas prašymas buvo nagrinėjamas.

 

Mes rengiame tokius prašymus, kad apylinkės teismas (policija) pilnutinai, o ne paviršutiniškai išnagrinėjęs Jūsų prašymą dėl teisės vairuoti susigrąžinimo anksčiau laiko, konstatuoja, kad “atsižvelgus į tai, kas išdėstyta prašyme, darytina išvada, kad  tolimesnis specialiosios teisės atėmimo taikymas nėra objektyviai pagrįstas ir yra akivaizdžiai perteklinis.”