Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė

Svarbu!

Teisinės paslaugos asmenims, vairavusiems neblaiviems ir, kuriems gresia ne tik bausmė -laisvės atėmimas iki vienerių metų arba areštas iki 90 parų, arba bauda iki 19 000 eurų, bet ir viena arba dvi baudžiamojo poveikio priemonės - teisės vairuoti atėmimas iki trejų metų, ir/ar automobilio konfiskavimas.

Asmeniui, vairavusiam transporto priemonę, kurio neblaivumas  automobilio vairavimo metu buvo daugiau negu 1,5 prom. nuo 2017 - 01-01 užtraukia nebe administracinę atsakomybę, kaip buvo iki 2016-12-31, o baudžiamąją atsakomybę.

 

Nuo 2017-01-01, jeigu sustabdžius neblaivų asmenį už vairo ir pamatavus jo neblaivumą alkotesteriu, kuris parodo daugiau negu 1,5 prom., tuomet toks asmuo privalomai pristatomas į medicinos įstaigą.

 

Iš asmens paimamas kraujas ir jeigu tuomet tyrimas parodys, kad kraujyje yra daugiau nei 1,5 promilės, jam jau už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė. Bus pradedamas ikiteisminis tyrimas ir byla bus perduota teismui.

 

Nemažai mūsų praktikoje pasitaikė atveju, kuomet nuvežus į gydymo įstaigą asmenį, įtariamą nusikalstamos veikos padarymu, medicinos įstaigoje paimtame kraujyje alkoholio buvo mažiau nei 1,5 prom., tad tokie asmenys išvengia grėsusios baudžiamosios bylos.

 

Jie tiesiog būna nušalinami nuo transporto priemonės vairavimo kol išblaivės, surašomas admisnitracinio nusižengimo protokolas ir tokia asmens padaryta veika (vairavimas neblaiviam, kai neblaivumas sieka nuo 0.4 prom iki 1.5 prom) užtraukia admisnitracinė atsakomybę, kuri numtayta ANK 422 straipsnio 5 dalyje. 

 

Baudžiamojo kodekso 281 str. 7 d. numato, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio - baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 

Piniginės baudos dydis už vairavimą išgėrus nuo 2017 m. sausio 1 d., kai neblaivumas viršija 1,5 prom.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, vairavimas neblaiviam prilyginamas nesunkiam nusikaltimui. BK 11 str. 3 d. Nesunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo.

 

Baudų dydžiai numatyti BK 47 str. 3 d.:

 

1) už baudžiamąjį nusižengimą – iki 150 MGL dydžio;

2) už nesunkų nusikaltimą – iki 500 MGL dydžio (iki 19 000 eurų – 65 600 litų);

3) už apysunkį nusikaltimą – iki 1 000 MGL dydžio;

4) už sunkų nusikaltimą – iki 1 500 MGL dydžio;

5) už neatsargų nusikaltimą – iki 225 MGL dydžio.

 

1 BSI (bazinė socialinė išmoka) anksčiau buvęs MGL šiuo metu (nuo 2015-01-01) – 38 eur.

 

BK 68 straipsnis. Uždraudimas naudotis specialiaja teise

 

1) Teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, teise žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką.

2) Teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Šis terminas skaičiuojamas metais, mėnesiais ir dienomis.

3) Teismas, uždrausdamas asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, konkrečiai nurodo, kokia teise ar teisėmis naudotis uždrausta, ir šio draudimo terminą.

4) Uždraudimas naudotis specialia teise, paskirtas kartu su laisvės atėmimu arba areštu, taikomas visą laisvės atėmimo ar arešto atlikimo laiką ir teismo paskirtą laiką po laisvės atėmimo ar arešto atlikimo.

 

49 straipsnio 3 dalis. Areštas

 

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė, nes tai yra nesunkus nusikaltimas, o Baudžiamasis kodeksas numato, kad už nesunkų nusikaltimą nustatoma nuo 15 iki 90 parų arešto.

 

Arešto laikas už nusikalstamą veiką straipsnio sankcijoje nenurodomas. Jį nustato teismas, skirdamas bausmę.

 

Jeigu paskirta iki keturiasdešimt penkių parų arešto, teismas gali nustatyti atlikti jį poilsio dienomis. Jeigu asmuo pažeidžia šią arešto atlikimo tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka.

 

Areštas neskiriamas nėščioms moterims ir gali būti neskiriamas asmenims, auginantiems vaiką iki trejų metų, atsižvelgiant į vaiko interesus.

 

BK 72 straipsnis. Turto konfiskavimas

 

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė, tai Baudžiamasis kodeksas numato, kad viena iš baudžiamojo poveikio priemonių - turto - automobilio- konfiskavimas. 

 

Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

 

Taigi, už vairavimą išgėrus gresiančios pasekmės: laisvės atėmimas iki vienerių metų arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba piniginė bauda iki 19 000 eurų plius  uždraudimas naudotis specialia teise iki trejų metų, turto, kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo įrankis (tai būtų - automobilis) konfiskavimas.  

 


 

Norėtume pažymėti, kad anksčiau t.y. iki 2016-12-13, jeigu asmuo padarydavo nesvarbu kokį administracinį teisės pažeidimą, dabar tai vadinama - administraciniu nusižengimu, už kurį būdavo skiriamas teisės vairuoti atėmimas, būdavo išduodamas laikinas vairuotojo pažymėjimas ir asmuo galėdavo toliau vairuoti automobilį iki kol bus išnagrinėta byla ir priimtas nutarimas/nutartis.

 

Dabar kai įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas specialiosios teisės atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimamas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas ir negrąžinamas asmeniui tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas (ANK 602 str. 3 d.).

 

Iš neblaivių (apsvaigusių) vairuotojų vairuotojo pažymėjimas bus paimamas nusižengimo vietoje.

 

Pagal LR Saugaus automobilių keliais įstatymo 24 str. 7 d. asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

 

Pagal LR Saugaus automobilių keliais įstatymo 24 str. 8 d. asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta tris kartus, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų. 

 

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė, kurios galima ir išvengti

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė, tačiau baudžiamosios atsakomybės (ne) galima ir išvengti

Atrodo neįtikėtina, tačiau tai yra tiesa. Įstatymas numato galimybę išvengti teistumo girtiems už automobilio vairo pagautiems vairuotojams.

 

Baudžiamojo kodekso 40 str. numato atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. 

 

Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą (kaip aukščiau minėta, vairavimas neblaiviam prilyginamas nesunkiam nusikaltimui) teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Laidavimo terminas nustatomas nuo vienerių iki trejų metų.

 

Laiduotojas gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui.

 

Lietuvos Respublikos BK 40 str. 2 d. 1–4 punktuose yra nuosekliai išdėstytos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, 4) yra pagrindas manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

 

Teismų praktikoje nustatyta, kad tam, jog asmuo būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, turi būti visų Lietuvos Respublikos BK 40 str. 2 d. numatytų sąlygų visuma.  

 

Šių sąlygų buvimą teismas nustato vertindamas bylos įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą ir, padaręs išvadą apie galimybę atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, priima sprendimą.

 

Prašydamas perduoti asmenį pagal laidavimą su užstatu, laiduotojas įsipareigoja įmokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Atsižvelgdamas į laiduotojo asmenines savybes ir jo turtinę padėtį, teismas nustato užstato dydį arba sprendžia dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Užstatas grąžinamas pasibaigus laidavimo terminui, jeigu asmuo, už kurį buvo laiduota, per teismo nustatytą laidavimo terminą nepadarė naujos nusikalstamos veikos

 

Laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl užstato grąžinimo, taip pat dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

 

Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.

 

Pasekmės, kai asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

Nutraukus bylą pagal laidavimą laikoma, kad žmogus yra neteistas

 

Nutraukus bylą pagal laidavimą nereikia mokėti baudos, kuri už vairavimą neblaiviam numatyta nuo 1 iki 500 MGL ( iki 19 ooo eurų).

 

Asmeniui, kuris atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą gali būti skiriama viena arba kelios baudžiamojo poveikio priemonė - teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 m. ir/ar automobilio konfiskavimas ir/ar  įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą nuo 266 iki 4750 eurų.

 

 

Žinoma, vairavimas neblaiviam nėra pateisinamas, bet nėra žmonių, kurie neklysta.

 

Už vairavimą išgėrus - baudžiamoji atsakomybė - Mes Galime Jums Padėti.

 

Profesionali ir kieta gynyba, tai ką mes galime Jums garantuoti BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE! 

 

 

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Vogtą automobilį pirkusiai moteriai padėjo teismas

Automobilį pirkusiems ir į valstybinę įmonę „Regitra“ nevykusiems sutuoktiniams daugiau nei pusantrų metų teko ieškoti teisybės.

Plačiau

Pūsti ar nepūsti į alkotesterį?

Įstatymo spraga, kuri vairuojant girtam, leis išvengti milžiniškų materialinių nuostolių bei gėdingo įrašo biografijoje- TEISTAS.

Plačiau

Laidavimas už prasikaltusį: ar tai bausmės išvengimas?

Padarei nusikaltimą, bet gali išlipi iš balos sausas? Pagal Lietuvoje galiojantį Baudžiamąjį kodeksą tokia galimybė egzistuoja, jei teismas priima sprendimą prasižengusį asmenį atleisti nuo atsakomybės pasikliaudamas laiduotoju.

Plačiau