Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą
Kategorijos:

Praleisto termino palikimui priimti pratęsimas. Svarbios priežastys

Įstatyme nustatyta galimybė kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir įrodinėti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Plačiau