Teisių grąžinimo procesas

Tam, kam teisė vairuoti atimta iki 2017-01-01 turi teisę pasinaudoti ATPK 329 str. nuostatomis t.y. kreiptis su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimą.

Kategorijos:

Nors naujajame Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) neliko galimybės kreiptis su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, tačiau tie asmenys, iš kurių teisė vairuoti atimta iki ANK įsigaliojimo (iki 2017-01-01), praėjus pusei teisės vairuoti atėmimo termino, gali kreiptis į teismą ar policiją su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą.

Teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo procesas:

1. Kreipiatės į mus, vyksta pokalbis. 

Beje, jeigu neturite galimybės atvykti pas mus, galime susitikti Jums patogioje vietoje arba tiesiog bendrauti pasinaudojant šiuolaikines technologijas.

2. Po pokalbio su Jumis, mes pradedame rengti prašymą dėl teisių atėmimo termino sutrumpinimo, o Jūs tuo metu, renkate mūsų nurodytus dokumentus.

3. Parengtas prašymas paduodamas teismui (policijai). Jeigu pageidaujate, prašymą galime pristatyti ir mes. 

4. Laukiamas teismo (policijos) sprendimas t.y ar Jūsų prašymas patenkintas ar ne.  

5. Jei Jūsų prašymas tenkintinas, tuomet tolesnė seka aprašyta  LR Vidaus reikalų ministro įsakyme "Dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ( 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr.1V-100 redakcija)

6. Jeigu Jūsų prašymas netenkintinas, tuomet jį galima skųsti aukštesnei instancijai.

 

Atkreiptinas dėmesys:

 

  • Prašymas gražinti teisę vairuoti nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.
  • Jei priimtas sprendimas Jūsų netenkina, Jūs turite teisę priimtą nutarimą (nutartį) apskųsti aukštesnei instancijai. Seka būtų tokia jei prašymas paduodamas policijai: policija - apylinkės teismas - apygardos teismas. Jei prašymas sutrumpinti teisės atėmimo terminą paduodamas teismui tuomet tvarka tokia: apylinkės teismas  - apygardos teismas. Žinoma, galima kreiptis ir į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, jei manote, jog nagrinėjant Jūsų prašymą buvo pažeistos materialinės teisės normos, tačiau tol, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės Jūsų prašymą praeis nemažai laiko, maždaug apie 8 mėn. tad nelabai ir verta pasinaudoti tokia galimybe. Verčiau palaukti ir pakartotinai kreiptis su nauju prašymu į teismą (policiją).
  • Prašymo nagrinėjimo laikas yra įvairus ir tai priklauso nuo teismo (policijos) užimtumo. Prašymo nagrinėjimo laikas apylinkės teisme (policijoje) varijuoja nuo 7 iki 20 dienų. Nors mūsų praktikoje pasitaikė atvejų, kuomet prašymai sutrumpinti teisės atėmimo teminą apylinkės teisme buvo išnagrinėti per 3 darbo dienas.
  • Skundas dėl teismo (policijos) nutarimo netenkinti Jūsų prašymo  gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. 
  • Skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį teismą (policiją). 
  • Prašymų sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą teikimas teismui (policijai)  nėra ribojamas, galim teikti tiek, kiek norima. Tačiau šia galimybe reikėtų naudotis apdairiai, kadangi teismai (policija) vengia ginti piktnaudžiaujančio savo teisėmis asmens teises. Teisių atsiėmimas (atgavimas) ankščiau (po pusės) laiko (termino) turi būti apgalvotas.